มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

โครงการสัมมนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ “LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change: The Tools towards Thailand 4.0”
January 10, 2018
MUIC in Joint Degree Program with PolyU’s School of Hotel and Tourism Management
January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

webo

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 433 ของโลกจากการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand  (ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์ 2560)

การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

1. VISIBILITY (50%) เป็นการใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง Majestic SEO และ ahrefs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจำนวนลิงค์ ภายนอกที่ลิงค์เข้ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2. PRESENCE (10%) คือการวัดจำนวนหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน (วัดด้วย Google)

3. TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) คือการวัดจำนวนไฟล์เอกสาร ที่มีแหล่งข้อมูลจาก Transparent Ranking (วัดด้วย Google Scholar Citation)

4. EXCELLENCE (or EXCELLENCE) (30%) = จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวบรวม 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี (2010 – 2014)

มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความยั่งยืนและมั่นคง

Recent post