ปล่อยตัวนักกีฬา “จูงกัน RUN”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
January 11, 2018
Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่1/2560
January 11, 2018

ปล่อยตัวนักกีฬา “จูงกัน RUN”

run01

8 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬามหาวิทยาลัย “จูงกัน RUN” ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมาร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่อ มหิดลเกมส์ 2560 ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post