พิธีเปิด และเสวนา เรื่อง “อายุรศาสตร์ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี” ในการประชุมวิชาการ 100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือแนวทาง “โครงการความร่วมมือรถไฟฟ้า ม.มหิดล”
January 11, 2018
นักวิจัย ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัล TWAS จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
January 11, 2018

พิธีเปิด และเสวนา เรื่อง “อายุรศาสตร์ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี” ในการประชุมวิชาการ 100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

100Anniversary7

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ 100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช เรื่อง“อายุรศาสตร์ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดอย่างเป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นภาควิชาลำดับแรก ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นภายในโรงพยาบาลศิริราช ได้จัดให้มีการเรียนการสอนความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ มีการสร้างสมประสบการณ์ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาอายุรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ “100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช (100th Anniversary of Siriraj Internal Medicine) เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN) เป็นการพัฒนามาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป การประชุมวิชาการ 100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราชได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ติดตามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/department/medicine/home/home.asp

Recent post