อธิการบดีร่วมงานโครงการปาฐกถาพิเศษและมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5
January 11, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
January 11, 2018

อธิการบดีร่วมงานโครงการปาฐกถาพิเศษและมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี

siriraj3

6 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีร่วมงานโครงการปาฐกถาพิเศษและมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15 สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Recent post