การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017
January 11, 2018
“Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium”
January 11, 2018

อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

sport02

16 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ให้โอวาทนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารี เกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post