มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
January 12, 2018
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN-HPN
January 12, 2018

Mahidol University International Night 2016

internight201601

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Mahidol University International Night 2016 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงของนักศึกษานานาชาติ , การแต่งกายชุดประจำชาติ และปิดท้ายด้วยการประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night ซึ่งในปีนี้ Mr. Sadeep Medhasi นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ Miss Nattira Sukboon นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกเป็น Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2016

Recent post