ม.มหิดล จัด “กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล”

ม.มหิดล ยื่นหนังสือต่อ สนช.แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
January 12, 2018
นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้
January 12, 2018

ม.มหิดล จัด “กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล”

op4

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชวนกันขยับ = ออกกำลังกาย” ของบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ลดภาวะความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบุคลากร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้าระหว่างอาคารสำนักงานอธิการบดีและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ อธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเป็นเวลา 30 นาที ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธของสัปดาห์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีบุคลากรชาวสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Recent post