ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมการแข่งขันวันแรก คว้า 2 เหรียญทองและ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e –Learning)
January 11, 2018
ม.มหิดล ยื่นหนังสือต่อ สนช.แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
January 12, 2018

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมการแข่งขันวันแรก คว้า 2 เหรียญทองและ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์

sport07

21 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันแรกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 รายการใน 10 ชนิดกีฬา ปรากฏผลการแข่งขันทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถชนะการแข่งขัน ใน 6 รายการ ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

 1. กีฬาดาบสากล ประเภท ดาบฟอยล์ ทีมหญิง ประกอบด้วย วย

– นางสาวจิรวดี สมสะอาด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– นางสาวอิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย)

– นางสาววัชรินทร์ โรจนเวทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย)

 – นางสาวชลมาศ รัฐกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย )

 2. กีฬาเทควันโด บุคคลหญิง นน.ไม่เกิน 67 กก.

– นางสาวพรลักษณ์ ไกรษร นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รางวัลเหรียญทองแดง

1. กีฬาเทควันโด บุคคลชาย นน.ไม่เกิน 57 กก.

– นายภาคภูมิ จารุวาทีเลิศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

2. กีฬาเรือพาย กรรเชียงบกทีมผสม 4×500 เมตร ประกอบด้วย

– นางสาวฉัตรสุมาลย์ ลัคนากาล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– นางสาวศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย)

– นางสาวสุภาวดี ผุงเพิ่มตระกูล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย)

– นายปพน แสวงผล นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย )

– นายขวัญ ศรีจันทร์ทับ นักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ( บัณฑิตวิทยาลัย )

3. กีฬาดาบสากล ประเภทดาบฟอยล์ บุคคลชาย

– นายทัดเทพ บุญสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย) 4. กีฬาดาบสากล ประเภทดาบฟอลย์ บุคคลหญิง

– นางสาวอิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่จะแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่ง “สุรนารีเกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 โดยสามารถติดตาม โปรแกรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ที่ https://www.facebook.com/mahidolpr  

Recent post