เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต
January 11, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier
January 11, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560

bart-lab1

วันที่ 6 ก.พ. 2560 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบหุ่นยนต์ฝึกหัดการผ่าตัดด้วยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะท้อนกลับ” โดย นส.นันทิดา นิลหุต และทีมนักศึกษา จาก BART LAB และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ ” รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1″ ประจำปี 2560 ประเภทกลุ่มอุดมศึกษา ด้านสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560 ณ ไบเทคบางนา

[อ.ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ อ.ชลลดาวัลล์ มูลใจตา และศ.นพ.จุมพล วิลาสรัศมี – www.bartlab.org]

Recent post