อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
January 11, 2018
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e –Learning)
January 11, 2018

“Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium”

ict02

21 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี กล่าวต้อนรับในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ICT เพื่อสนับสนุนการศัลยกรรมและการฝึกอบรมการผ่าตัด โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเบรเมน “Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium” ณ ห้อง Grand Auditorium นอกจากนี้ยังมี Mr. Karl-Heinz Hoefinger Acting Head of Culture and Press Section Embassy of the Federal Republic of Germany, Bangkok และ รองศาสตราจารย์ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร และนักวิจัย จากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการการจัดประชุมวิชาการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของ The University of Bremen อาทิ Prof. Ron Kikinis Prof. Christian Freksa, Prof. Gabriel ZachmannDr. Holger Schultheis, และ Mr. Jörn Teuber มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ ณ Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post