คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560
January 11, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5
January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier

visit

วันที่ 20 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน และดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ Dr. Youngsuk Chi, Chairman of Elsevier ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในสถาบันการศึกษา

Recent post