“Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium”
January 11, 2018
ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมการแข่งขันวันแรก คว้า 2 เหรียญทองและ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
January 11, 2018

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e –Learning)

e-learning1

21 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e –Learning) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีเรื่องพิจารณา อาทิ โครงการจัดตั้งงานเทคโนโลยี กองบริหารการศึกษา บุคลากร อัตรากำลัง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง นโยบายและแผนปฎิบัติการด้าน ICT Infrastructure and Resources ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง รวมทั้งการคิดภาระงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post