ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559
January 11, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560
January 11, 2018

เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต

eg4

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. Juichi Yamagiwa อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และสาขาวิชาการศึกษาสิ่งแวดล้อมโลก (มหาวิทยาลัยเกียวโต) โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิ วศ.ม. และ Master of Global Environmental Studies จากหลักสูตร 2 ปริญญานี้

 ในโอกาสนี้ Prof. Juichi Yamagiwa ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับนรับ

Recent post