Mahidol University International Night 2016
January 12, 2018
ประชุมโครงการ ECO TOWN มหิดลกับชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 3 แห่ง
January 12, 2018

พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN-HPN

aun3

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย ASEAN University Network (AUN) – Health Promotion Network (HPN) The 2nd of International Advisory Committee Meeting and Health Planning and Implementation Meeting ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post