ทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานต่ออธิการบดี

โครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน”
January 12, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย
January 12, 2018

ทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานต่ออธิการบดี

bart-lab4

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีม BART LAB (ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอผลงานในการประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ส่งประกวด 2 ผลงาน ดังนี้

1.เครื่องหุ่นยนต์ตรวจการรับรู้ความรู้สึกปลายประสาทโดยใช้เส้นใยโมโนฟิลาเมนต์ สำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยเส้นประสาทบริเวณปลายเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (NORMaNS) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน BES-SEC Design Award competition 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน 16th International Conference on Biomedical Engineering 2016 เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

2.ระบบหุ่นยนต์ฝึกหัดการผ่าตัดด้วยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะท้อนกลับ (SurgySim) ใช้สำหรับแพทย์ในการฝึกหัดผ่าตัดด้วยเครื่องมือผ่าตัด ผลงานดังกล่าวได้รับ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1″ ประจำปี 2560 ประเภทกลุ่มอุดมศึกษา ด้านสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560 ณ ไบเทคบางนา

ในการนี้ อธิการบดีได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจทีมผู้ปฏิบัติงาน ให้ต่อยอดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ให้ออกสู่ตลาด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการผลิตนวัตกรรมใช้เองภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง

Recent post