มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ
May 21, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ กับ ระยะห่างทางสังคม
May 23, 2020

ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องพ่นละอองฝอย รุ่น ULV5-8000 ให้แก่สำนักงานอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

guardian-2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับมอบเครื่องพ่นละอองฝอย รุ่น ULV5-8000 จำนวน 2 เครื่อง โดยมี นายวิบูลย์ อิฐสถิตไพศาล ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนมอบ ให้แก่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post