วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และร่วมพูดคุยกับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในชุมชน
May 20, 2020
ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องพ่นละอองฝอย รุ่น ULV5-8000 ให้แก่สำนักงานอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
May 22, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

C29F062D-F14E-4C4D-8D48-EA18C7AC8DFC

เมื่อวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่างๆ พร้อมให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ให้บริการและดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤตโควิด-19 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1. สถาบันบำราศนราดูร โดยมี จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน จำนวน 100,000 ชิ้น
3. โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน จำนวน 100,000 ชิ้น
4. โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท. ชนินทร์ ชโยชัยชนะ ที่ปรึกษา (สบ8) รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน จำนวน 150,000 ชิ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการบริจาคหน้ากากอนามัยจาก บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

Recent post