โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ​ face​ shield ให้แก่​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
May 2, 2020
4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA
May 5, 2020

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำรายงานสรุป การเสวนา Young MHESI Scholars ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของสาธารณสุขชุมชนในยุค New Normal”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสรุปการเสวนา Young MHESI Scholars ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของสาธารณสุขชุมชนในยุค New Normal” ผ่าน Zoom Applicationและ Facebook Live “  Young MHESI Scholars”  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น. 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังบน YouTube Channel “Young MHESI Scholars”

https://youtu.be/jVhu0KWOpjk

Recent post