มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อร่วมหารือเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19
May 13, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเปิดนวัตกรรมช่วยโรงพยาบาล สู้ COVID-19 “หุ่นยนต์เวสตี้” เก็บขยะติดเชื้อ และ”หุ่นยนต์ฟู้ดดี้” ส่งอาหาร-ยา
May 14, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มอบถุงแบ่งปันให้กับชุมชนเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์

8C9152EB-D69C-449A-B267-6D4E30B642E5

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมคณะบุคลากรของวิทยาเขตฯ พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต. อบต. และตำรวจภูธรนิคมฯ มอบถุงแบ่งปันให้กับชุมชนในพื้นที่รอบๆเขตมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ภายใต้โครงการมหิดลนครสวรรค์ ห่วงใย แบ่งปัน ร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19โดยมอบให้แก่ชุมชนเขาทองเป็นชุมชนแรก จำนวน 120 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ โควิด-19

Recent post