นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Minerva owl คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานในงาน “1st JobberHack Challenge ติดอาวุธเสริมทักษะด้านดิจิทัล”
May 7, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อร่วมหารือเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19
May 13, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว การพัฒนาชุดเสื้อคลุมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Reusable Isolation Gown รุ่น “เราสู้”

1588933819899-800x450

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว การพัฒนา Reusable Isolation Gown   รุ่น “เราสู้”  ซึ่งเป็นชุดเสื้อคลุมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ Reusable Isolation Gown รุ่น “เราสู้”  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่และผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง  รวมถึงเป็นการทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ    ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1  ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

จากนั้น  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง นโยบายการป้องกันโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง แนวทางการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาล  นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึง การพัฒนานวัตกรรมใหม่ของ Reusable Isolation Gown รุ่น “เราสู้” นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึง มาตรฐานและการอนุญาตชุด Reusable Isolation Gown  นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่าย 13 โรงงาน และความสามารถในการผลิตชุด Reusable Isolation Gown และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึง การทดสอบคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาชุด Reusable Isolation Gown

Recent post