เสวนา Young MHESI Scholars’ Townhall Talk #4New Landscapes for Community Healthcare
May 1, 2020
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำรายงานสรุป การเสวนา Young MHESI Scholars ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของสาธารณสุขชุมชนในยุค New Normal”
May 4, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ​ face​ shield ให้แก่​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

am

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ​ face ​shield ให้แก่​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ faceshield ผลิตโดยกลุ่มคณาจารย์ของวิทยาเขตอำนาจเจริญ

Recent post