มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2563
May 15, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

001

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานอุปถัมภ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ  พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ มณฑลพิธีสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 65 พรรษา วันที่  2 เมษายน 2563  โดยกิจกรรมสำคัญในโครงการฯ ประกอบด้วย การจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์  เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป

การดำเนินการจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณขนาดหน้าตัก 65 นิ้วและหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ผู้บริหารและพนักงานในเครือสหพัฒน์ โดยการนำของดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานอุปถัมภ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อร่วมการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ โดยผู้บริจาคตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับมอบ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” จำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (มีจำนวนจำกัด 28 องค์) และได้รับการจารึกบนด้านหลังหอพระฯ ด้านล่างจากตำแหน่งการประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์หอพระฯ ผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับมอบ “ชุดเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ 1 ชุด ประกอบด้วย เหรียญทองคำ 95 เปอร์เซ็นต์ เหรียญเงิน และเหรียญทองคำ 45 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนจำกัด 65 ชุด  สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-849-6359 , 02-849-6111

Recent post