เสวนา Young MHESI Scholars’ Townhall Talk #4New Landscapes for Community Healthcare
May 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือเพิ่มเติมชุมชนวัดสาลวัน และชุมชนใกล้เคียง ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน

punpun-01

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) และ สภ.พุทธมณฑล ลงพื้นที่เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้งเพิ่มเติมจากโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวัดสาลวัน ชุุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนตาพิน ชุมชนร่มไทร ชุมชนตลาดเก่า และชุมชนบ้านคุณหลวง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน และไร้อาชีพบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยในช่วงวิกฤต COVID-19

Recent post