มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดี แก่ พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
April 15, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับสาธารณสุขอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
April 17, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรทางการแพทย์

068D6CCE-F1B0-4AE4-A17A-91DBD58787E4

วันที่ 16 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมผู้บริหารคณะ  ร่วมให้การต้อนรับ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของคณะแพทย์และบุคลากรในการดูแล รักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19  ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท  ตึก 72 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น  ได้เยี่ยมชมการใช้งานเครื่องมือ AI ( Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการวิเคราะห์โรคโควิด-19 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น

ในโอกาสนี้  นายกรัฐมนตรีได้มีการ Teleconference  ไปยังหน่วยงาน/หอผู้ป่วย เพื่อสร้างขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน  หอผู้ป่วย ตึกอัษฎางค์เหนือ, หอผู้ป่วยตึกอัษฎางค์ ใต้ , หน่วยตั้งตรวจคลินิก EID  บริเวณโถงอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  และห้อง CT  ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน

Recent post