มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
April 15, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรทางการแพทย์
April 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดี แก่ พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

05204E70-4AAE-44B0-AB25-69F9CB60DC59

วันที่ 15 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 555/2563 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post