วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แก่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
April 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
April 15, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโซลูชันผู้ช่วย AI ผสานพลังเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้รายงานผลตรวจโควิด-19

si1

วันที่ 13 เมษายน 2563  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  รับมอบโซลูชันผู้ช่วย AI ผสานพลังเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้รายงานผลตรวจโควิด-19  จาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) ร่วมดำเนินการเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล ลดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งช่วยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และตอบสนองความต้องการในภารกิจเร่งด่วนของประเทศในการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงเวลาวิกฤติ

การตรวจผู้ป่วยที่เป็นหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) นับเป็นวิธีหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาในผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งในผู้ป่วยบางรายอาจต้องตรวจซ้ำและเปรียบเทียบอ่านผลภาพการตรวจหลายครั้ง เทคโนโลยี AI จะช่วยให้แพทย์นำมาใช้วินิจฉัยผลตรวจ CT ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ช่วยให้แพทย์สามารถนำมาใช้วินิจฉัยผลตรวจจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาเพียง 25 วินาทีต่อ 1 เคส ซึ่งจะช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ไทยได้เป็นอย่างมาก ความเร็วในการส่งข้อมูลของเครือข่าย 5G จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ขณะนี้ได้ดียิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ระบบทางการแพทย์ต่างๆ ตอบสนองการใช้งานได้รวดเร็ว ช่วยให้ติดตามอาการและเก็บข้อมูลคนไข้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย

Recent post