โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 4 (MU Safety day: Safety Forward)
April 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัดและโรงพยาบาลอื่นๆ

mahidol-7

วันที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ส่งมอบให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โดยได้รับการบริจาคจาก บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด ในโอกาสนี้ นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีนและประธานบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และคุณเหอ โหยวซิน กรรมการบริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในพิธีส่งมอบครั้งนี้ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

Recent post