คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรทางการแพทย์
April 16, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจวิเคราะห์เชื้อในอากาศ ภายในห้องผู้ป่วยหนัก COVID-19 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
April 20, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับสาธารณสุขอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ka2

วันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร มอบให้กับนายพงษ์ศักดิ์ บุญไมตรีสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอไทรโยค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ เจลแอลกอฮอล์เพื่อมอบให้แก่หน่วยงาน ชุมชนในพื้นที่อำเภอไทรโยค และใช้ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ผลิตโดยบุคลากรจิตอาสา นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกัน ภายใต้โครงการ MUKA Health Literacy ของวิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post