คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโซลูชันผู้ช่วย AI ผสานพลังเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้รายงานผลตรวจโควิด-19
April 13, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดี แก่ พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
April 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

csr6

วันที่ 15 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเจลแอลกอฮอล์ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ผลิตขึ้น พร้อมหน้ากากป้องกัน (Face Shield) และน้ำยาทำความสะอาดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและร่วมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 1  คลองโยง 2 และมหาสวัสดิ์  พร้อมนี้  รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณและบ้านสาลวัน  พร้อมแนะนำวิธีป้องกันตนเองของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เข้าให้บริการในชุมชน

Recent post