คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจวิเคราะห์เชื้อในอากาศ ภายในห้องผู้ป่วยหนัก COVID-19 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
April 20, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน
April 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

007

วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ บ้านสาลวัน คลองโยง 2 คลองโยง 1 และมหาสวัสดิ์ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและร่วมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Recent post