สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
April 2, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แก่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
April 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพื่อรณรงค์และสนับสนุนการมีสุขอนามัยที่ดี

1258B1D8-CDF6-4730-BCB4-B3ED4C6EAF41

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคส่วนบุคคลและพื้นผิว แบรนด์เดทตอล  จากบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมี ภญ. วราภรณ์ ทับทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายทางการแพทย์ (Medical Sales Director) บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมรณรงค์และสนับสนุนการมีสุขอนามัยที่ดีให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post