มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพื่อรณรงค์และสนับสนุนการมีสุขอนามัยที่ดี
April 2, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโซลูชันผู้ช่วย AI ผสานพลังเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้รายงานผลตรวจโควิด-19
April 13, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แก่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1586436043227_copy_1024x693

วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร ที่ผลิตขึ้นภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี มอบให้กับนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19)

ทั้งนี้ วิทยาเขตกาญจนบุรี คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของชุมชนโดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี จึงผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อการมอบให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ต่อไป

Recent post