มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน
April 24, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ำลายและการใช้เทคโนโลยี LAMP PCR”
April 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลมอบหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดนครปฐม

2_1024x683

วันที่ 24 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอสามพราน สาธารณสุขอำเภอบางเลน ต่อจากนั้น ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี โดยสาธารณสุขแต่ละอำเภอ จะดำเนินการมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อไป

Recent post