มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในสังกัด
April 27, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ร่วมกับ​โรงพยาบาลนครปฐม​ ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดนครปฐม
April 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ Face shield ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

S__131366919

วันที่ 24 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ Face shield ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อไป

Recent post