สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมมอบสิ่งของ อาหารแห้ง ภายใต้โครงการ “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์”
May 20, 2020
Mahidol Virtual Run โครงการหนึ่งใน Mahidol Channel ระดมทุนให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดีเเต่ขาดเเคลนทุนทรัพย์
May 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

share5

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในชุมชนและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กอ่อน ที่ชุมชนโพธิ์ทอง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข ์รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่พันธกิจสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งมอบสิ่งของภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) : ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ระยะที่ 1) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาวะเด็ก ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Recent post