มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล
May 20, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันโภชนาการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 20, 2020

Mahidol Virtual Run โครงการหนึ่งใน Mahidol Channel ระดมทุนให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดีเเต่ขาดเเคลนทุนทรัพย์

169274

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินในโครงการ Mahidol Virtual Run วิ่งส่งน้องเรียน โดยมี พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้โดยมีศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อระดมทุนเงินบริจาคให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดีเเต่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ เเละการมีส่วนร่วมกับมหิดลเเชนเเนล

Recent post