มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล
May 20, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันโภชนาการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 20, 2020

Mahidol Virtual Run โครงการหนึ่งใน Mahidol Channel ระดมทุนให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดีเเต่ขาดเเคลนทุนทรัพย์