ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 107 มอบเครื่อง UVC Sterilizer ให้แก่สำนักงานอธิการบดี
May 19, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล
May 20, 2020

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมมอบสิ่งของ อาหารแห้ง ภายใต้โครงการ “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์”

lc-1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นำ “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์” บรรจุสิ่งของ อาหารแห้ง ไปมอบให้แก่ผู้ที่กำลังประสบภาวะยากลำบากจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ชุมชนศาลายา และละแวกใกล้เคียง

Recent post