พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563
May 27, 2020
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา จากองค์กรยุโรป MusiQuE
May 27, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) พร้อมด้วยชุด PPE และหน้ากาก N95

44607EB6-A7B9-4712-8C6C-269411E3BB5D

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) พร้อมด้วยชุด PPE และหน้ากาก N95 ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าวิศวะ มช. และกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 โดยมีคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) และประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 พร้อมทีมงานเป็นผู้มอบ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ ได้นำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ในโอกาสต่อไป

Recent post