บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบ“หุ่นยนต์ปฏิบัติการ CISTEMS” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
May 15, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
May 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2563

001_1024x683

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวถึงกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ในปี 2563 ที่จะมีการดำเนินการตรวจประเมินในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment จากนั้น รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ บรรยายเรื่อง “Result Assessment” โดยมีนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ และผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ workshop ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 140 ท่าน

Recent post