วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
May 20, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ
May 21, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และร่วมพูดคุยกับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในชุมชน

2555B589-BEF8-4B53-9D7F-AE0AEEC0D16E

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยผู้แทนอาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง โดยมี คุณอำภา จากน่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบ

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยการจัดการได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ และพูดคุยกับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการจัดการ และศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป

Recent post