ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 107 มอบเครื่อง UVC Sterilizer ให้แก่สำนักงานอธิการบดี
May 19, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล
May 20, 2020

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมมอบสิ่งของ อาหารแห้ง ภายใต้โครงการ “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์”