มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ
May 21, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ กับ ระยะห่างทางสังคม
May 23, 2020

ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเครื่องพ่นละอองฝอย รุ่น ULV5-8000 ให้แก่สำนักงานอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี