ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1
January 11, 2018
งานวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี
January 11, 2018

คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560

day1

5 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าว Concept เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตภูมิทัศน์ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสากลใหม่” โดย ดร.บรรจง บูรณวัฒนาโชค ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และ SITES Accredited Professional คนไทยคนแรก หลังจากนั้นคณะผู้บริหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่คณะฯ และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ แหล่งน้ำ นันทนาการทางน้ำ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560

Recent post