โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9
January 15, 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)
January 15, 2018

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3

prince6

21 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม

สำหรับกิจกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติฯ ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Recent post