สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
January 11, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่
January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

france1

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Mr. Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “160th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between France and Thailand” ณ ห้อง บรรยาย 1210 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post