ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings® 2018

Seminar on Ontological Security Theory on June 2, 2017
January 8, 2018
Mahidol University International College (MUIC) Final Touch 2017
January 8, 2018

ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings® 2018

QS2018

8 มิถุนายน 2560 QS World University Rankings® 2018 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 334 โดยมีการคิดค่าน้ำหนักจากหลักเกณฑ์ คือ Academic Reputation 40%, Employer Reputation 10%, Faculty/Student Ratio 20%, Citations per faculty 20%, International Faculty Ratio 5% และ International Student Ratio 5%

มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่มีคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเท่าระดับสากล และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลนี้เกิดขึ้นได้จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและมนุษยชาติ รวมทั้งเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมกับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 7 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.topuniversities.com  

Recent post