รางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559
January 12, 2018
ม.มหิดล จัดทำ“ดอกไม้จันทน์” จากใจถวาย “ในหลวงรัชกาลที่ 9”
January 15, 2018

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “South-South Learning Workshop to Accelerate Progress to End Hunger and Undernutrition”

south6

20 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “South-South Learning Workshop to Accelerate Progress to End Hunger and Undernutrition” ร่วมกับ Dr.Shenggen Fan, Director General, International Food Policy Research Institute ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นโดย International Food Policy Research Institute ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลด้านการขาดสารอาหารในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอหัวข้อ “Thailand’s Progress in Meeting The Food and Nutrition Service (FNS) Goals” โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการทางด้านโภชนาการจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ อาทิ บังคลาเทศ เอธิโอเปีย รวันดา จีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ไนจีเรีย แซมเบีย มาลาวี สิงคโปร์ โมซัมบิก แทนซาเนีย บูร์กินาฟาโซ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ไนจีเรีย อินเดีย รวมกว่า 70 คน

Recent post