แถลงข่าวจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
January 8, 2018
อธิการบดีให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขัน “การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์”
January 11, 2018

วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

muids1

1 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 600 คน

Recent post