ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2560
December 27, 2017

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

president01

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์/พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่

– ถวายสักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ – ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

– สักการะศาลพระภูมิเรือนไทย

– สักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง

– ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี

– ถวายสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี

– ถวายสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี

Recent post